Ciągły dostęp do sieci
Cyberoam umożliwia równoległe podłączenie kilku łącz internetowych, zapewniając nieprzerwany dostęp do sieci Internet.

Umożliwia to utrzymanie ciągłości działania krytycznych aplikacji biznesowych oraz oprogramowania w modelu cloud i Saas. Ponadto pozwala na korzystanie z mechanizmu load balancing pozwalającego na wykorzystanie kilku linków do równoważenia ruchu sieciowego w organizacji.

Funkcja Opis Korzyści
Automatyczny load balancing
Automatycznie rozdziela ruch sieciowy na kilka łączy
 
Load balancing działa w oparciu o algorytm Weighted round robin (WRR)
Zapewnia optymalne wykorzystanie łączy WAN
 
 
Obniża wydatki związane z zakupem szybszych łącz internetowych
Routing oparty na tożsamości użytkowników
Definiuje ścieżki routingu w oparciu o:
  - użytkownika
  - źródło
  - adres IP
  - protokół
Równoważy obciążenie sieci
 
Zapewnia QoS dla aplikacji i użytkowników
 
Automatyczny link failover
Automatyczne wykrywanie awarii łącza i przełączanie na działający link
 
 
Wiele metod wykrywania awarii łącza np. w przypadku aplikacji sieciowych
 
Ciągłość działania usług i aplikacji
Sieci bezprzewodowe
Wspiera konfiguracje połączeń 3G i WiMAX jako zapasowe lub podstawowe łącza
 
Zapewnia redundancję połączeń WAN
 
Eliminuje ryzyko niedostępności sieci przewodowych