Maksymalna ochrona przed zagrożeniami
Intrusion Prevention System
Moduł Intrusion Prevention System implementowany w urządzeniach Cyberoam, zapewnia ochronę przed atakami na poziomie sieci oraz aplikacji, zabezpiecza przed próbami włamań, atakami DoS i DDoS, przesyłaniem kodu złośliwego, backdoorami oraz zagrożeniami hybrydowymi.

IPS zawiera kilka tysięcy sygnatur, proces automatycznej aktualizacji zapewnia ochronę przed najnowszymi zagrożeniami.

Funkcja Opis Korzyści
Obsługa wielu protokołów
Wsparcie dla HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, P2P
Automatycznie wykrywa, blokuje i odrzuca podejrzane pakiety
 
Ochrona przed atakami na poziomie sieci, aplikacji i użytkownika
 
 
Konfiguracja polityk IPS
Moduł Intrusion Prevention pozwala na definiowanie polityk dla konkretnych użytkowników i profili roboczych
 
 
 
Alerty z uwzględnieniem nazw użytkowników
Dostęp dla użytkowników i grup w oparciu o role
 
 
Minimalizuje liczbę alertów typu false positives oraz opóźnienia w ruchu sieciowym.
 
 
Aktualizacja sygnatur
Regularne aktualizacje tworzone przez Cyberoam Internet Threat Response Team
 
 
Możliwość definiowania własnych sygnatur
 
Sygnatury HTTP Proxy
Ochrona przed nowymi zagrożeniami
 
 
Ochrona przed atakami typu zero-hour
 
 
Centralne bezpieczeństwo
Centralne tworzenie sygnatur oraz ich implementacja w zdalnych lokalizacjach poprzez Cyberoam Central Console
 
Ochrona przed atakami typu zero-hour dla rozproszonych sieci
 
 
Upraszcza zarządzanie bezpieczeństwem sieci i ogranicza koszty operacyjne
 
Logowanie i raportowanie
Raporty zawierają tożsamość użytkowników, adresy źródłowe i docelowe, czas aktywności
 
 
Panel sterowania, alerty dotyczące najważniejszych zdarzeń i ich ważności (top alerts)
 
 
Centralne logowanie i raportowanie dzięki Cyberoam iView oraz CCC
 
Spełnia wymagania regulacji branżowych: CIPA, HIPAA, PCI DSS
 
 
Spełnia wymagania analizy powłamaniowej
 
 
Umożliwia natychmiastowe działanie korygujące
 
Oszczędności
Oferuje pojedynczą licencję na urządzenie (nielimitowana liczba użytkowników)
 
Kompleksowe i oszczędne podejście do bezpieczeństwa